Професій багато – вибери свою

Як відомо, успішний вибір професії значною мірою демонструє результати праці, рівень добробуту та реалізацію особистісного потенціалу. Якщо вибір професії молодою людиною зроблений необґрунтовано, помилково, то це може вплинути на якість навчання у виші, і значною мірою знизити її конкурентоспроможність на ринку праці.  Тому актуально й гостро постає проблема конкретної допомоги молоді в професійному самовизначенні засобами професійної орієнтації.