Законом України “Про зайнятість населення” визначено процедуру  та строки оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (регіональний центр зайнятості має 7 робочих днів для прийняття рішення про видачу дозволу та 3 робочі дні для прийняття рішення про продовження дії дозволу).

12.05.2022

Законом України “Про зайнятість населення” встановлено, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволів, що видаються регіональними центрами зайнятості. Для отримання дозволу (продовження дії дозволу) роботодавець звертається до регіонального центру зайнятості із заявою та відповідним комплектом документів.

11.05.2022

Відповідно до Закону України від 15.07.2021 № 1667-IX “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (набрав чинності 14.08.2021) резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на застосування праці іноземця та особи без громадянства, що є гіг-спеціалістом у порядку, визначеному Законом України “Про зайнятість населення”.

14.09.2021

З 01.01.2021 року збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який складає 2270 грн.

04.01.2021

Про розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 року

02.01.2020

Законом України «Про зайнятість населення» визначено процедуру та строки оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Так, регіональний центр зайнятості має 7 робочих днів для прийняття рішення про видачу дозволу та 3 робочі дні – для прийняття рішення про продовження дії дозволу.

12.05.2022

З 01.01.2022 року збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який складає 2481 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати з 01.12.2021 року складає 6500 грн.

Для розрахунків сплати за видачу (продовження дії) дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також для розрахунку заробітної плати окремих категорій іноземців та осіб без громадянства просимо враховувати дану інформацію.

05.01.2022

Нормами законодавства про зайнятість населення визначено, що працю іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) роботодавці мають право застосовувати в порядку, визначеному законом.

Під вказаним порядком маються на увазі правові норми, що врегульовані розділом VII “Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні” Закону України “Про зайнятість населення” (з текстом Закону є можливість ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості) та іншими нормативно-правовими актами.

28.08.2021

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1096 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (набрання чинності відбулося 14.11.2020) внесено зміни до форм заяв про отримання та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

15.12.2020

  З метою однозначного застосування пункту 3 частини другої статті 42-5 Закону України «Про зайнятість населення» звертаємо увагу на те, що проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової трудової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту), що подаються роботодавцем у разі внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця та особи без громадянства у звʼязку зі зміною назви посади іноземного найманого працівника, переведення його на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл, повинні містити в ре

24.10.2018