ПЕРЕЛІК СВІТОВИХ РЕЙТИНГІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ПРЕТЕНДУТЬ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ

16.05.2018

До уваги роботодавців!

     Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

     Згідно статті 42-5 Закону України «Про зайнятість населення»  роботодавець зобов’язаний звернутись до обласного центру зайнятості про внесення змін до дозволу у разі виникнення  однієї з таких обставин:

18.01.2018

Розʼяснення Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України щодо застосування частини третьої статті 42¹ Закону України «Про зайнятість населення».

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.  

Розмір заробітної плати у трудовому договорі встановлюється з урахуванням, зокрема положень законодавства.

18.01.2018

До уваги роботодавців!

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 затверджено форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу, внесення змін до дозволу.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

         _____________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

18.01.2018

При подачі копії проектів трудових договорів (контрактів), поданих роботодавцями до регіонального центру зайнятості, слід керуватись наказом Державного комітету  України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ  4163-2003.

Пункт 5.27 ДСТУ зазначає, що відмітку  про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

18.01.2018

Шановні роботодавці!

Звертаємо увагу, що 27.09.2017 набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.2017 № 2058, яким внесені зміни до Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон) в частині застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

18.09.2017