Відповідно до Закону України від 15.07.2021 № 1667-IX “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (набрав чинності 14.08.2021) резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на застосування праці іноземця та особи без громадянства, що є гіг-спеціалістом у порядку, визначеному Законом України “Про зайнятість населення”.

14.09.2021

З 01.01.2021 року збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який складає 2270 грн.

04.01.2021

Про розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 року

02.01.2020

ПЕРЕЛІК СВІТОВИХ РЕЙТИНГІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ПРЕТЕНДУТЬ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ

16.05.2018

До уваги роботодавців!

     Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

     Згідно статті 42-5 Закону України «Про зайнятість населення»  роботодавець зобов’язаний звернутись до обласного центру зайнятості про внесення змін до дозволу у разі виникнення  однієї з таких обставин:

18.01.2018

Нормами законодавства про зайнятість населення визначено, що працю іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) роботодавці мають право застосовувати в порядку, визначеному законом.

Під вказаним порядком маються на увазі правові норми, що врегульовані розділом VII “Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні” Закону України “Про зайнятість населення” (з текстом Закону є можливість ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості) та іншими нормативно-правовими актами.

28.08.2021

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1096 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (набрання чинності відбулося 14.11.2020) внесено зміни до форм заяв про отримання та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

15.12.2020

  З метою однозначного застосування пункту 3 частини другої статті 42-5 Закону України «Про зайнятість населення» звертаємо увагу на те, що проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової трудової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту), що подаються роботодавцем у разі внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця та особи без громадянства у звʼязку зі зміною назви посади іноземного найманого працівника, переведення його на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл, повинні містити в ре

24.10.2018

До уваги роботодавців!

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 затверджено форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу, внесення змін до дозволу.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

         _____________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

18.01.2018

При подачі копії проектів трудових договорів (контрактів), поданих роботодавцями до регіонального центру зайнятості, слід керуватись наказом Державного комітету  України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ  4163-2003.

Пункт 5.27 ДСТУ зазначає, що відмітку  про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

18.01.2018