До уваги роботодавців!

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 затверджено форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу, внесення змін до дозволу.Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

         _____________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

         _____________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

         _____________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи - підприємця)

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу видати дозвіл на застосування праці ____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

на строк ____________________________________________________________________________

(зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України “Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) _________________________________________________________________________,

                                     (згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

 • іноземним найманим працівником;
 • відрядженим іноземним працівником;
 • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
 • іноземним високооплачуваним професіоналом;
 • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
 • іноземним працівником творчої професії;
 • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • іноземним ІТ-професіоналом;
 • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ________________________________________________________________________.

                                                                                                                                                                                                                   (назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти _____________________________________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактний телефон ______________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

_______________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи - підприємця)

_____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

МП (за наявності)

 

 Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

______________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

______________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

______________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)

 

ЗАЯВА
про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці ____________________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

до _____________________________________________________________________________

(зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України “Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) ______________________________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

 • іноземним найманим працівником;
 • відрядженим іноземним працівником;
 • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
 • іноземним високооплачуваним професіоналом;
 • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
 • іноземним працівником творчої професії;
 • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 •  іноземним ІТ-професіоналом;
 • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ________________________________________________________________________.

                                                                                                                                                                                                                   (назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти ________________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” ______________________________

_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактний телефон ______________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

 

_______________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕фізичної особи - підприємця)

 

___________________

(ініціали та прізвище)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 МП (за наявності)

 Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

_____________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)

 

ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Прошу внести зміни до дозволу № ___________ на застосування праці ___________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

у зв’язку із:

 •  зміною найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи - роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;
 • оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
 • зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Адреса електронної пошти _____________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактний телефон __________________________________________________________

 

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

 

_______________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи - підприємця)

_____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

МП (за наявності)