При подачі копії проектів трудових договорів (контрактів), поданих роботодавцями до регіонального центру зайнятості, слід керуватись наказом Державного комітету  України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ  4163-2003.

Пункт 5.27 ДСТУ зазначає, що відмітку  про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Засвідчення роботодавцем копії проекту договору (контракту) з порушенням вимог пункту 5.27 ДСТУ 4163-2003 є підставою для зупинення розгляду заяви про видачу дозволу на застосування праці іноземця згідно пункту 3 частини третьої статті 42-8 Закону України «Про зайнятість населення».