З метою однозначного застосування пункту 3 частини другої статті 42-5 Закону України «Про зайнятість населення» звертаємо увагу на те, що проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової трудової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту), що подаються роботодавцем у разі внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця та особи без громадянства у звʼязку зі зміною назви посади іноземного найманого працівника, переведення його на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл, повинні містити в реквізитах на останній сторінці відповідного проекту підтверджуючий підпис роботодавця та печатку (за наявності), а також підпис іноземного найманого працівника (що підтверджує ознайомлення із змінами у трудових відносинах).