Ні, не стягується.

Безоплатна видача дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які брали безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, передбачена частиною 4 статті 42-4 Закону України «Про зайнятість населення»  https://cutt.ly/ZMi5BGQ. 

11.11.2022

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання провадити трудову діяльність в Україні, роботодавцю необхідно подати до обласного центру зайнятості наступні документи:

- заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця, відповідно до закону не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

09.11.2022

Так, можуть.

Законом України «Про зайнятість населення» (із змінами, у тому числі внесеними Законом України від 21 вересня 2022 року № 2623-IX) передбачено, що праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися без дозволів на застосування праці іноземців в Україні на посадах за сумісництвом в одного роботодавця, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строку дії дозволу за основним місцем роботи.

07.11.2022

Так, потрібно.

Нагадаємо, що іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці), які прибули в Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні. Оформлення посвідки на тимчасове проживання є обов’язковим для іноземця, щодо якого видано дозвіл на застосування його праці (Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

03.11.2022

Так, можуть. Таке право виникає за умови отримання дозволу в Державній службі зайнятості. Виключенням є окремі категорії іноземців, наприклад, ті, які мають дозвіл на імміграцію в Україну.

Питання отримання дозволів на застосування праці іноземців врегульовані Законом України «Про зайнятість населення» https://cutt.ly/7NswQRk (зі змінами). Дозволи для іноземних ІТ-професіоналів видаються на загальних засадах, як і для інших категорій іноземців.

01.11.2022

Так, змінився.

Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства визначено статтею 42-4 Закону України «Про зайнятість населення».

10.11.2022

Так, можуть.

Водночас необхідно  враховувати, що значна частина з них перебуває в Україні тимчасово (документовані посвідками на тимчасове проживання). Для прийому таких студентів на роботу роботодавці мають оформлювати у Державній службі зайнятості дозволи на застосування праці іноземців в Україні.

08.11.2022

Так, змінились.

Строк дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) визначено статтею 42-3 Закону України «Про зайнятість населення».

04.11.2022

Законодавство про зайнятість населення визначає чіткий перелік документів, які подаються для оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці). Цей перелік регламентовано статтею 42-2 Закону України «Про зайнятість населення».

Слід наголосити, що перелік документів залежить від категорій іноземців. Тож, для отримання дозволу для іноземних найманих працівників роботодавцеві необхідно подати наступний перелік документів:

02.11.2022

З 15 жовтня цього року набрав чинності Закон України від 21 вересня 2022 року № 2623-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном».

31.10.2022