04.07.2016 | 15:29

У Голованівському районному центрі зайнятості за участі представників підприємств громадського харчування (СТ «Надія», ПП «Пустовіт», ПП «Лапенко», ПП «Бубак», ПП «Харкавенко») відбулася ділова

зустріч. На порядку денному – організація професійного навчання.

Л. Кравченко, директор районного центру зайнятості, відкриваючи засідання сказала, що відповідно до потреб ринку праці та замовлень роботодавців служба зайнятості здійснює професійне навчання безробітних, що має на меті підвищення конкурентоспроможності та мобільності громадян на сучасному ринку праці. Головною вимогою при організації професійного навчання безробітних є узгодження й потреб роботодавця, й інтересів шукача роботи, що сприяє якнайшвидшому працевлаштуванню безробітного та закріпленню на робочому місці. Така форма роботи є взаємовигідною як для роботодавця, який отримує висококваліфікованого працівника, так і для шукача роботи, який повертається до продуктивної праці.

Вона поінформувала, що сьогодні центрами зайнятості  впроваджується  ще один  механізм, спрямований на забезпечення соціального захисту та конкурентоспроможності населення на ринку праці - підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями це набуття особою професійних знань, умінь і навичок, нерегламентоване місцем набуття, строком та формою навчання.

Це навчання орієнтоване на  роботодавців та  громадян, для перших - це  змога підвищити продуктивність праці  та  посилити  конкурентні  переваги  за  наявності  кваліфікованих  кадрів, для  інших – це  прискорення  пошуку  роботи та працевлаштування, попередження та зменшення рівня безробіття, здобуття вищого рівня кваліфікації та кар’єрного зростання. «Як засвідчила практика, на багатьох підприємствах нашого району, а особливо у сфері громадського харчування, працюють люди старшого віку, які на ринку праці є категорією, найбільш чутливою до кризових змін в економіці.  Ці працівники упродовж свого професійного життя набували чимало знань та навичок, які фактично перевищують рівень попередньо набутої освіти. Проте, вони не мають відповідних державних документів, які б засвідчували їх професійну компетентність. З цією метою служба зайнятості має можливість підтвердити кваліфікацію таких працівників шляхом організації неформального професійного навчання за робітничими професіями», - сказала  Л. Кравченко.

Продовжуючи директорка ознайомила присутніх із нормативно-правовими актами, що регулюють даний вид професійного навчання, а саме порядком підтвердження результатів неформального професійного навчання, переліком професій, за якими здійснюється підтвердження кваліфікації, вимогами до суб’єктів підтвердження та їх переліком та ін.

Також відмітила, що підтвердження результатів неформального професійного навчання є головним інструментом підвищення гнучкості ринку праці та конкурентноздатності працівників. Цей інструмент дозволяє людині швидко пристосовуватись до змін на ринку праці, оволодівати актуальними професіями та відповідати вимогам роботодавця.

Прослухавши сказане, роботодавці зробили висновок, що організація службою зайнятості підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб з робітничих професій підвищить продуктивність праці працівників, полегшить підбір кваліфікованих кадрів та дасть можливість зберегти існуючий трудовий потенціал підприємства.

На завершення зустрічі роботодавці заповнили анкети перспективних потреб щодо організації підтвердження результатів неформального професійного навчання працюючих працівників за робітничими професіями.