З метою створення оптимальних умов для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання,  Кіровоградський обласний центр зайнятості у відповідності  до п.3  Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 року № 269 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 № 1553), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.11.2019 року за №1154/34125 повідомляє про проведення відбору закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі – заклад освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

Перелік професій, спеціальностей (програм, галузей знань), за якими організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних, визначений  в  додатку.

Пропозиції про участь у відборі закладів освіти для організації професійного навчання  зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання (далі – відбір) приймаються з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 15-00 години за адресою: м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка 12, Кіровоградський обласний центр зайнятості, каб. 16, 18 (відділ організації профнавчання обласного центру зайнятості). Поштова адреса: 25015 м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка 12, Кіровоградський обласний центр зайнятості, відділ організації профнавчання обласного центру зайнятості.

Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції разом з такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

2) щодо організації проживання в період навчання:

інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

3) Заклад освіти надає в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь);

наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;

наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Відбір закладів освіти проводить комісія з відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання (далі – Комісія), яка працює на постійній основі.

За результатами відбору формується перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання (далі – Перелік закладів освіти) для реалізації можливості вибору зареєстрованими безробітними закладу освіти для професійного навчання та (або) проживання в період навчання.

Заклади освіти – учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

Заклади освіти та роботодавці забезпечують актуальність відомостей щодо  провадження освітньої діяльності чи анулювання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за професією, групою споріднених професій, або спеціальністю (програмою, галуззю знань), щодо матеріально-технічного, навчально-методичного, кадрового забезпечення за професіями, спеціальностями (програмами, галузями знань), щодо наявності баз для проведення виробничої практики, вартості навчання, вартості проживання та у разі їх зміни протягом 15 робочих днів подають інформацію до центру зайнятості.

Телефон для довідок:  код (0522) 32-13-28., факс (0522) 24-55-75, (0522) 32-28-41.

Перелік професій, спеціальностей (програм, галузей знань), за якими здійснюється професійне навчання зареєстрованих  безробітних