№ з/п

Вхідний № реєстрації документів в ЦЗ

Прийняте рішення

Строк

дії дозволу

(міс.)

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Рахунок для оплати за видачу

(продовження дії) дозволу

Дозволено

(кількість осіб)

Відмовлено

1.

 

№ 149/12-32/18

 від 16.03.2018

 

1

 

-

 

12

 

№ 63-Д-2018

від 19.03.2018

Отримувач: Олександрійський МРЦЗ

ЄДРПОУ: 23095859,

№ рахунку: 37177974900006,

Банк одержувач коштів:

ГУДКУ у Кіровоградській області,

МФО 823016.

Код бюджетної класифікації:

50040400, (призначення платежу)