№ з/п

Вхідний №

реєстрації документів

в ЦЗ

Прийняте рішення

Строк дії дозволу

(міс.)

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Рахунок для оплати

за видачу (продовження дії) дозволу

Дозволено

(кількість осіб)

Відмовлено

1.

 

№ 153/12-32/18

 від 19.03.2018

 

1

 

-

 

36

 

№ 77-Д-2018

від 20.03.2018

Отримувач: Гайворонський РЦЗ

ЄДРПОУ:  23094506,

№ рахунку: 37171974900091,

Банк одержувач коштів:

ГУДКУ у Кіровоградській області,

МФО 823016.

Код бюджетної класифікації:

50040400, (призначення платежу)