Відомо, що за рівних умов (рівня знань, навичок, витрат часу) різні люди досягають неоднакових результатів. Якість і засоби виконання будь-якої діяльності, її успішність і рівень досягнень залежать від здібностей особистості. Здібності - це індивідуально-психологічні особливості людини, які відповідають умовам успішного виконання тієї чи іншої діяльності, а саме - набуття знань, умінь і навичок; використання їх у праці.

Чому, там, де одна людина все розуміє з півслова, інша витрачає чимало часу і сил; там, де одна досягає високого рівня майстерності, а інша – якби не старалася, лише певного середнього рівня. Це пояснюється рівнем розвитку спеціальних та загальних здібностей, а точніше їх поєднанням.

Загальні здібності забезпечують успіх в оволодінні знаннями і виконанні різних видів діяльності. Серед них: рівень розвитку сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, волі, здібності до навчання, спостережливість, загальний рівень інтелектуального розвитку та інше. Спеціальні здібності  допомагають досягнути  високих результатів у конкретній сфері діяльності. Наприклад, музичній, художній, літературній та ін. До спеціальних відносять здібності практичної діяльності – конструктивно-технічні, організаторські, педагогічні та ін.

Здібності можна розвивати протягом життя у тому виді діяльності, яким Ви займаєтеся. Наприклад, математичні здібності зазвичай розвиваються у систематичних заняттях математикою, художньо-творчі – у заняттях малюванням, технічно-конструкторські – у процесі конструювання. Здібності формуються на основі анатомо-фізіологічних особливостей людини – задатків,  які дають від природи.  

Для чого ж треба знати свої здібності? Перш за все, для того, щоб вчасно визначитися у виборі майбутньої професії, тобто обрати для себе такий вид діяльності, який найбільше відповідає наявним можливостям. Будь-яка професія вимагає, щоб у людини були розвинені так звані «професійно важливі якості» – такі характеристики, які забезпечують досягнення успіху у діяльності за даним фахом. Наприклад, інженеру важлива точність, художникові – образне мислення тощо.

Тому, обираючи професію, необхідно усвідомити, чи є у Вас ЗДІБНОСТІ, що відповідають професійно важливим якостям.

Щоб визначити власні схильності, здібності, краще зрозуміти свої професійні інтереси зверніться до Платформи з профорієнтації та розвитку кар'єри, де Ви зможете безкоштовно пройти тест з профорієнтації перейшовши за посиланням http://profi.dcz.gov.ua/

Тестування можна пройти самостійно, але будь-які результати бажано і потрібно обговорити з консультантом. Саме з його допомогою можна сформувати розширений звіт з урахуванням різних факторів, що впливають на професійний вибір. Тож запрошуємо звернутися до найближчого центру зайнятості: спеціаліст з профорієнтації у ході індивідуальної консультації допоможе Вам зробити виважений та обґрунтований вибір. 

Кожна людина тому й називається особистістю, що у неї завжди є щось своє, особисте, що відрізняє її від інших людей.